diumenge, 25 d’octubre del 2009

Descriure escriure

Per tal d'estudiar el codi escrit i el codi oral hem utilitzat l'article de Cassany, D. (1987). Descriure escriure Barcelona: Ed. Empúries on ens explica i ens compara aquests termes.

A partir d'aquí a classe hem comentat les característiques del text/discurs que són les qualitats que tenen quan actuen eficaçment en una situació comunicativa i l'hem difenciat en:
  • Descriptiva: les que analitzen i expliquen el funcionament d'algun expecte lingüític.
  1. Coherència: selecciona la informació rellevant de la que no n'és. A més a més, estableix una relació lògica entre les diferents parts d'un text o discurs, tenint en compte la seva estructura.
  2. Cohesió: conjunt de relacions o vincles de significat que s'estableixen entre diferents elements o parts del text i que permeten al lector o al oient interpretar-los amb eficàcia.
  3. Adequació: el grau d'adaptació d'un discurs o text a la seva situació comunicativa, tenint en compte, la varietat dialectal i el registre.
  • Prescriptiva: les que determinen normes d'ús.
  1. Correció: norma explicita d'ús en una comunitat lingüística, aquesta norma l'estableix l'autoritat lingüística de territori. A Catalunya IEC.
  2. Variació: es refereix els trets estilístics i expressius d'un discurs d'acord amb dterminats valors socials.

En l'article trobem que el codi escrit i l'oral són diferents, però que en moltes situacions es complementen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada